Usnesení č. 5-113/2021 RM bere na vědomí první fázi sestavování rozpočtu a aktualizaci střednědobého výhledu 2023 -2024 předložených vedoucí FO a pověřuje vedoucí FO jednáním s vedoucími odborů na snížení požadavků na rozpočet 2022. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 113 ze 18.10.2021
Zveřejněno dne: 22.10.21 09:29:03