Usnesení č. 5-120/2021 RM souhlasí s výběrovým řízením na prodej cisternové automobilové stříkačky CAS K 25 – L101 Liaz a jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení: Ing. Dagmar Weidenhofferová, Daniela Kukolová, Josef Dvořák. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 120 z 20.12.2021
Zveřejněno dne: 22.12.21 09:05:31