Usnesení č. 5-121/2022 RM doporučuje uzavření kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy a Obcí Prostějovičky, IČ 00288667, Prostějovičky 67, 798 03 Plumlov na prodej speciálního vozidla CAS -K 25 101 LIAZ za nabídkovou cenu 410.000 Kč. RM postupuje věc k projednání do ZM. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 121 z 10.1.2022
Zveřejněno dne: 17.01.22 13:24:18