Usnesení č. 5-123/2022 RM schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Mníšek pod Brdy a Jankem Ledeckým, zast. ICE MUSIC spol. s r.o. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 1 (Sáblík)

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1 (
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 123 z 24.1.2022
Zveřejněno dne: 27.01.22 10:25:07