Usnesení č. 5-125/2022 Rada města souhlasí s výběrem zhotovitele stavebních prací na akci: Oprava krovu, střešního pláště a stropních trámů objektu MÚ Mníšek pod Brdy, společností AAA Střechy a Stavby s.r.o. Rada města souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy a touto společností. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 125 ze 17.2.2022
Zveřejněno dne: 21.02.22 08:39:28