Usnesení č. 5-126/2022 RM doporučuje koupi 19/1536 pozemků ve vlastnictví VIAGEM a.s., Sokolovská 131/86, Praha 8, zapsaných na LV 1086 dle předložené nabídky do majetku města Mníšek pod Brdy. RM postupuje věc k projednání do ZM. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 126 z 28.2.2022
Zveřejněno dne: 04.03.22 10:26:00