Usnesení č. 5/13/2020 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu starostky o činnosti RM a MÚ. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotouč PRO PRO PRO PRO PRO Kotoučová Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO PRO PRO — Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Před projednáním zpráv FV a KV starostka navrhla stanovit časový limit pro zprávy FV a KV 10 minut. Hlasovalo se o návrhu:

Hlasování: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 13 ze 16.12.2020_ověřený
Zveřejněno dne: 22.12.20 08:07:04