Usnesení č. 5-130/2022 RM bere na vědomí plánované kulturní akce na louce v předzámčí – 17. 9. 2022 – benefice pro samoživitelky a samoživitele. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 130 z 30.3.2022
Zveřejněno dne: 04.04.22 08:42:23