Usnesení č. 5-132/2022 RM souhlasí s bezúplatným záborem pozemku o výměře 5,5 x 12 m za účelem zřízení předzahrádky u kavárny “Buď tady a teď” u Pavilonu ZŠ do 30. 6. 2022. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 132 z 11.4.2022
Zveřejněno dne: 14.04.22 19:02:42