Usnesení č. 5-134/2022 RM souhlasí se zrušením chodníků pod mostem D4-018c.1,ac.2. při rekonstrukci mostních objektů na D4 v km 21. Chodník pod mostem neplní z hlediska bezpečnosti žádnou funkci, není spojen s autobusovou zastávkou. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 134 z 2.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 07:47:03