Usnesení č. 5-136/2022 RM doporučuje prodej pozemku ve vlastnictví města Mníšek pod Brdy, parc.č. 370 v k.ú. Rymaně o výměře 45 m2 vedeného v kultuře zahrada za celkovou kupní cenu 68.000 Kč, předem vybranému zájemci panu M.G., bytem ………………… RM pověřuje OSMI vypsáním záměru prodeje na ÚD. RM postupuje věc k projednání do ZM. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 136 ze 16.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 12:08:21