Usnesení č. 5-138/2022 RM bere na vědomí komentář k výsledkům veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací pro zastupitelstvo města. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 138 z 30.5.2022
Zveřejněno dne: 01.06.22 14:05:06