Usnesení č. 5-139/2022 RM schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu 2022 z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP, prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí Svazková škola pod Skalkou pro zhotovení technické studie výstavby Svazkové školy pod Skalkou a postupuje podání žádosti do ZM. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 139 z 13.6.2022
Zveřejněno dne: 21.06.22 11:16:39