Usnesení č. 5/14/2021 Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu starostky o činnosti RM a MÚ. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotouč PRO PRO — PRO — Kotoučová Kožíšek Midkiff Nováková Páterová — PRO PRO PRO — Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 5. Zpráva FV Starostka nejprve navrhla hlasovat o časovém limitu pro zprávu FV v délce 5 + 5 minut (přednes zprávy + následná rozprava). Hlasovalo se o návrhu.

Hlasování: PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 14_17.3. a 29.3.2021
Zveřejněno dne: 07.04.21 20:05:51