Usnesení č. 5/16/2021 Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu Finančního výboru. PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy 6. Zpráva KV Předseda Kontrolního výboru Petr Digrin shrnul předložené zápisy z jednání KV č. 21 ze dne 16. 4. 2021 a č. 22 ze dne 4. 6. 2021. V zápise č. 22 KV předložil vyhodnocení sporu ohledně kruhové křižovatky. Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 16_22.9.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 01.10.21 09:17:02