Usnesení č. 5/18/2022 Zastupitelstvo města bere na vědomí způsob úročení zůstatků na běžném účtu města, konkrétně 8 mil. Kč na spořicí účet ČS, 12 mil. Kč na termínovaný roční vklad ČSOB a 8,3 mil. Kč na nákup pozemku pro odpadové hospodářství. Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota PRO PRO PRO PRO PRO Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková PRO — PRO PRO PRO Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan PRO PRO PRO PRO PRO PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Dalším úkolem na základě usn. ZM č. 45/17/2021 z 8.12.2021 byla revize zřizovacích listin všech příspěvkových organizací, včetně aktualizací. Byla předložena průběžná zpráva o plnění tohoto úkolu zpracovaná OSMI – doporučení sjednotit úpravu správy a nakládání zejm. se svěřeným majetkem s přihlédnutím ke specifickým podmínkám jednotlivých PO. Návrhy aktualizovaných zřizovacích listin budou po projednání s finančním odborem, vedením PO a po právním posouzení předloženy na zasedání ZM v březnu 2022. Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o návrhu usnesení:

Hlasování: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 18_26.1.2022_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 05.02.22 10:15:48