Usnesení č. 5/19/2022 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o průběhu revizí a dalším průběhu přípravy aktualizace zřizovacích listin příspěvkových organizací. Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota PRO PRO — PRO PRO Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková PRO — PRO — PRO Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan PRO PRO PRO — PRO PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Dále místostarostka Dalešická na základě usnesení ZM č. 28/15/2021 předložila vyhodnocení zastřelené černé zvěře a plnění darovací smlouvy na finanční příspěvek v max. výši 50.000 Kč Mysliveckému spolky Kytín pod Brdy: dle statistiky vedené Ing. Lexovou, referentkou myslivosti na MěÚ Černošice, byly uloveny následující počty černé zvěře: myslivecký rok 2020-2021: 38 ks myslivecký rok 2021-2022: 143 ks Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 19_20.4.2022-ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 29.04.22 08:09:52