Usnesení č. 5-71/2020 RM jmenuje předsedkyní Redakční rady Bc. Andreu Midkiff, M.A. PRO 3 PROTI 0 ZDRŽELI SE 2 (Slavíková Klímová, Vilimovský)

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽELI SE 2 (
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 71 z 5.10.2020
Zveřejněno dne: 09.10.20 13:51:59