Usnesení č. 5-74/2020 Rada města souhlasí se zněním a uzavřením Příkazní smlouvy na výkon TDI a KBOZP se společností REALSTAV MB, spol. s r.o. na akci: Bourací práce Na Oboře, Mníšek pod Brdy, za cenu 86 878 Kč vč. DPH. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 1 (Vilimovský)

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1 (
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 74 z 2.11.2020_anonymizováno_na ÚD
Zveřejněno dne: 09.11.20 16:05:31