Usnesení č. 5-75/2020 RM souhlasí s předloženou cenovou nabídkou od Matyáše Veseckého na virtuální prohlídku města Mníšku pod Brdy a pověřuje OKS zpracováním objednávky. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 75 z 9.11.2020_anonymizováno_na ÚD
Zveřejněno dne: 16.11.20 16:57:57