Usnesení č. 5-78/2020 RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č.1 ke SOD ze dne 11.6.2020 – Sanace – Mníšek pod Brdy – Halda, Bažantnice a okolí – projektová dokumentace, mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o. RM pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 78 z 23.11.2020
Zveřejněno dne: 30.11.20 17:08:50