Usnesení č. 5-79/2020 Rada města souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností TOILETDESIGN s.r.o., na akci: “Veřejné toalety v Mníšku pod Brdy – dodání a instalace” za předpokladu doplnění, že uskladnění toalety v prostorách společnosti do osazení na místo bude bez finančního plnění. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 79 z 30.11.2020
Zveřejněno dne: 07.12.20 17:23:29