Usnesení č. 5-81/2020 RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o pronájmu nebytových prostor v městském kulturním středisku mezi Městem Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56 252 10 Mníšek pod Brdy a spolkem Oáza se sídlem nám. F.X.Svobody č.p. 38 , 252 10 Mníšek pod Brdy za nájemné 2.500,- Kč měsíčně. Platnost nájmu je stanovena od 1. 1. 2021 do 30.6.2021 s možností dalšího prodloužení. RM pověřuje starostku podpisem smluv o pronájmu nebytových prostor. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 81 ze 14.12.2020
Zveřejněno dne: 21.12.20 16:13:53