Usnesení č. 5-82/2020 RM bere na vědomí konání Tříkrálové sbírky ve dnech 8. 1. až 24. 1. 2021 (podle pandemické situace) v Mníšku pod Brdy, Stříbrné Lhotě a Rymani. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 82 z 21.12.2020
Zveřejněno dne: 22.12.20 14:01:58