Usnesení č. 5-84/2021 RM souhlasí s výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu: Zateplení jídelny (včetně spojovacího krčku) ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy – projektová dokumentace. RM jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení: Eva Mesteková, Ladislava Soukupová. Ing. Dagmar Weidenhofferová. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 84_25.1.2021
Zveřejněno dne: 01.02.21 17:51:02