Usnesení č. 5-88/2021 Rada města souhlasí s výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu: “Rekonstrukce ulice Na Oboře – projektová dokumentace”. Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení: Eva Mesteková, Oldřich Šašma, Ing. Dagmar Weidenhofferová. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 88_22.2.2021
Zveřejněno dne: 01.03.21 17:16:04