Usnesení č. 5-90/2021 RM schvaluje přijetí finančního daru ve výši 15 000 Kč od 1.SčV., a.s. určeného na pořádání kulturních akcí města a souhlasí s uzavřením darovací smlouvy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 90_15.3.2021
Zveřejněno dne: 22.03.21 08:55:11