Usnesení č. 5-93/2021 RM souhlasí se zněním a uzavřením dílčí smlouvy na podporu Odboru správy majetku a investic při přípravě a realizaci dotačních projektů Města Mníšek pod Brdy – Přístavba tělocvičny a šaten ZŠ Mníšek pod Brdy – SO 07, mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ACCON managers & partners, s.r.o. a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 93_7.4.2021
Zveřejněno dne: 13.04.21 13:55:07