Usnesení č. 5-94/2021 RM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy na byt č. 4 v domě č.p 555, ul. Rudé Armády, Mníšek pod Brdy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 94_19.4.2021
Zveřejněno dne: 23.04.21 07:20:20