Usnesení č. 5-96/2021 RM souhlasí s výběrem dodavatele projektové dokumentace na akci: Chodník v ulici Čísovická, Mníšek pod Brdy, společností S-pro servis s.r.o. RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy a touto společností. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 96_3.5.2021
Zveřejněno dne: 07.05.21 10:11:27