Usnesení č. 5-98/2021 RM souhlasí s výběrem dodavatele projektové dokumentace na akci: “Prodloužení chodníků v ul. Dobříšská, u zastávek autobusu Nad Špejcharem”, společností PRO CEDOP s.r.o. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 98_17.5.2021
Zveřejněno dne: 24.05.21 13:31:40