Usnesení č. 5-99/2021 RM doporučuje schválit záměr dostavby 3 řadových garáží žadateli manželi H a panem PJ na části pozemku (cca 72 m2) parc. č. 2714/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy. Pozemky Města pod dvěma garážemi (cca 24 m2/garáž) budou s vlastníky garáží směněny za třetí jimi postavenou garáž bez doplatku. RM pověřuje OSMI vyhovením geometr. plánu, který následně uhradí kupující. RM pověřuje OSMI vypsáním záměru směny na ÚD a předložením do ZM. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 99_31.5.2021
Zveřejněno dne: 07.06.21 08:24:25