Usnesení č. 6-100/2021 RM bere na vědomí komentář k výsledkům veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací pro zastupitelstvo města. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 100_7.6.2021
Zveřejněno dne: 08.06.21 12:16:44