Usnesení č. 6-103/2021 RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o nájmu prostoru budovy č.p. 1108, SPOCEN v Rymani mezi Městem Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy jako pronajímatelem a paní Bc. Nikolou Fečovou, , IČ 08187347 jako nájemcem za účelem pořádání příměstského tábora v období od 26. 7. do 30. 7. 2021 za dohodnuté nájemné 2.000 Kč. RM pověřuje starostku podpisem nájemní smlouvy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 103_28.6.2021
Zveřejněno dne: 02.07.21 10:51:11