Usnesení č. 6-104/2021 RM souhlasí s Provozním řádem veřejného WC. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 104 z 12.7.2021_anonymizováno
Zveřejněno dne: 16.07.21 13:59:57