Usnesení č. 6-105/2021 RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o připojení výrobny k distribuční soustavě na napěťové hladině 0,4 kV (NN) číslo: 21_SOP_01_4121786153 – Komenského 886, 252 10 Mníšek pod Brdy, mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ČEZ Distribuce, a.s. za předpokladu, že podíl na nákladech činí 0 Kč. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 105 z 26.7.2021_anonymizováno
Zveřejněno dne: 10.08.21 12:29:16