Usnesení č. 6-106/2021 RM souhlasí s výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu: Oprava krovu, střešního pláště a stropních trámů objektu MÚ Mníšek pod Brdy. RM jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení: Eva Mesteková, Ing. Dagmar Weidenhofferová a Oldřich Šašma. RM souhlasí se zařazením realizace akce: Oprava krovu, střešního pláště a stropních trámů objektu MÚ Mníšek pod Brdy do Akčního plánu na rok 2022. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 106 z 9.8.2021_anonymizováno
Zveřejněno dne: 11.08.21 13:06:57