Usnesení č. 6-109/2021 RM bere na vědomí rezignaci Zory Kasikové na členství v Komisi pro kulturu, sport a volný čas. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 109 z 6.9.2021
Zveřejněno dne: 10.09.21 10:08:09