Usnesení č. 6-114/2021 RM schvaluje příspěvek na soukromou MŠ pro A.P. ve výši 1.500 Kč měsíčně od listopadu 2021. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 114 z 1.11.2021
Zveřejněno dne: 08.11.21 09:35:06