Usnesení č. 6-116/2021 RM schvaluje postup, ve kterém při schvalování účetních závěrek za rok 2021 a rozdělování hospodářského výsledku za rok 2021 dojde k aktualizaci rozpočtu na rok 2022. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 116 z 15.11.2021
Zveřejněno dne: 22.11.21 13:48:29