Usnesení č. 6-117/2021 RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi městem Mníšek pod Brdy (jako budoucím kupujícím) a společností LASSO INVEST MPB DEVELOPMENT a.s., IČ: 13966073 (jako budoucím prodávajícím) na pozemek parc. č. 1969/4 o výměře 440 m2, ostatní plocha a část pozemku parc. č. 1969/1 o výměře cca 210 m2 z celkové výměry 5358 m2, ostatní plocha, a postupuje ji do ZM. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 117 z 29.11.2021
Zveřejněno dne: 07.12.21 07:48:58