Usnesení č. 6-120/2021 RM zrušuje usnesení RM č. 12-28/2019 ze dne 22.7.2019. Cestovní náhrady byly stanoveny novou Vyhláškou č. 589/2020 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 375/2021 Sb. Metodické pokyny k implementaci vyhlášky vydává zaměstnavatel. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 120 z 20.12.2021
Zveřejněno dne: 22.12.21 09:05:31