Usnesení č. 6-121/2022 RM souhlasí s uzavřením dohody o bezplatném užívání nebytových prostor v budově ZŠ v Pavilonu ZŠ za účelem úpravy prostor kavárny mezi městem MpB a paní A.T. na dobu od 15.1.2022 do 28.2.2022 s možností dalšího prodloužení. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 121 z 10.1.2022
Zveřejněno dne: 17.01.22 13:24:18