Usnesení č. 6-124/2022 RM souhlasí s navýšením nájemného panu J.Š. o 375 Kč měsíčně za místnost o výměře 15 m2 v domě č.p. 598 na Hladovém Vrchu s platností od 1. 2. 2022. RM pověřuje odbor OSMI vypracováním Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 124 ze 7.2.2022
Zveřejněno dne: 14.02.22 15:48:55