Usnesení č. 6-126/2022 RM souhlasí s hostováním atrakcí na Skalecké pouti v Mníšku pod Brdy ve dnech 18.7. – 24.7.2022 za nájemné 40.000 Kč + záloha 10.000 Kč na úklid. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 126 z 28.2.2022
Zveřejněno dne: 04.03.22 10:26:00