Usnesení č. 6/13/2020 Zastupitelstvo města souhlasí s časovým limitem 10 minut pro zprávy Finančního a Kontrolního výboru. 4 Dalešická Davis Digrin Jirota Kotouč PRO PRO PRO PRO PRO Kotoučová Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO PRO PRO — Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 5) Zpráva FV Předseda Finančního výboru, pan Jirota, přednesl zprávu FV, který se sešel od posledního ZM 1x a zabýval se zejm. návrhem rozpočtu a rozpočtového výhledu. FV doporučil zastupitelstvu města schválit navržený rozpočet města pro rok 2021. Dále doporučil radě města zpracovat a předložit FV provozní náklady Pavilonu za první rok v provozu. Dotazy k FV nebyly vzneseny. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 13 ze 16.12.2020_ověřený
Zveřejněno dne: 22.12.20 08:07:04