Usnesení č. 6-132/2022 RM souhlasí s upraveným zněním návrhu Dodatku č. 1 k Plánovací smlouvě mezi smluvními stranami městem Mníšek pod Brdy a žadatelem Casa D´Angolo s.r.o. zastoupenou jednatelem Bc. Pavlem Humlem ze dne 9.8.2021 za předpokladu dodržení a respektování podmínek 1.SčV. RM postupuje tento návrh Dodatku č. 1 k PS k projednání na ZM. PRO 3   PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 132 z 11.4.2022
Zveřejněno dne: 14.04.22 19:02:42