Usnesení č. 6-134/2022 RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy mezi městem Mníšek pod Brdy jako pronajímatelem a paní N.F., ……………………., IČ 08187347 jako nájemcem o pronájmu budovy čp. 1108 SPOCEN v Rymani jako zázemí pro příměstský tábor pořádaný v červenci dne 18.7. -22.7.2022 a v srpnu 1.8-5.8. a 15.8-19.8.2022. Cena pronájmu je stanovena dohodou na 2.000 Kč/týden. RM pověřuje starostku podpisem nájemní smlouvy. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 134 z 2.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 07:47:03