Usnesení č. 6-136/2022 RM souhlasí s pronájmem plochy o výměře 10,5 m2 na pěší zóně za účelem umístění stánku s jahodami na přechodnou dobu od 1.6.2022 do 31.7.2022. Cena za pronájem je stanovena dohodou ve výši 15 Kč/m2/den. RM pověřuje OSMI vypsáním záměru pronájmu předem vybranému zájemci panu J.L. za 9.450 Kč na dobu od 1.6.2022 do 31.7.2022. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 136 ze 16.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 12:08:21