Usnesení č. 6/15/2021 Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu starostky o činnosti RM a MÚ. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PRO PRO ZDRŽEL SE PRO PRO Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO PRO PRO PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 1 Usnesení bylo přijato. Následovaly Zprávy Finančního a Kontrolního výboru. Starostka navrhla vyhradit pro ně časový limit 5 minut na přednesení zprávy + 5 minut na následnou rozpravu. Hlasovalo se o návrhu:

Hlasování: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 1
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 15_16.6.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 28.06.21 11:02:27